Multimilionska investicija kompanije Intel 

Komisija za atomsku energiju (CEA, Commissariat à l’Énergie Atomique), Francuski nacionalni kompjuterski centar visokih performansi (GENCI, Grand Equipement National de Calcul Intensif), korporacija Intel i Versajski Univerzitet “Saint Quentin en Yvelines” ( UVSQ, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) sklopili su dogovor o pokretanju Evropskog exascale computing istraživačkog centra. Kao deo Intelovih istraživačkih laboratorija ( Intel Labs Europe ) ovaj centar će se baviti načinima stvaranja kompjuting sistema visokih performansi koji će iskazivati hiljadu puta bolje performanse nego današnji super kompjuteri. Termin “exascale” odnosi se na računare koji su u mogućnosti da procesuiraju 1 trilion (1 milion miliona miliona) instrukcija po sekundi.
Kompanija Intel podržaće Evropski exascale computing istraživački centar sa više milionskom investicijom tokom petogodišnjeg perioda. Tri partnera, CEA, GENCI i UVSQ uložiće još toliko sredstava. Ovo je prva laboratorija kompanije Intel koja je fokusirana isključivo na računare visokih performansi. To će upotpuniti i dodatno proširiti postojeće programe istraživanja računarstva visokih performansi, investicija i inicijativa koje uključuju i program Intel Academic Community ili “Mapping the Globe from Space”projekat Evropske svemirske agencije (European Space Agency).
“Francuska preuzima vodeću ulogu u istraživanju računara visokih performansi u Evropi,” izjavio je Stiv Pavlovski, viši saradnik kompanije Intel i generalni direktor dela Intel Architecture grupe zaduženog za centralnu arhitekturu i planiranje. “Odlučili smo se na saradnju sa ove tri organizacije zbog njihove kompetentnosti u svetskim okvirima kada je u pitanju exascale i računarstvo visokih performansi.”
Istraživačka agenda Evropskog istraživačkog centra cxascale computing uključivaće integraciju multi petaFLOPS sistema, razvoj naprednih performansi optimizacionih tehnika, kao i saradnju sa krajnjim korisnicima kako bi se optimizovale performanse superračunara u oblastima poput energetike, seizmologije, računarske dinamike fluida i zdravstva.
Očekuje se da bi razvoj ovih tehnika uticao tako da superračunari rešavaju znatno kompleksnije probleme od onih kojima se bave danas. Na primer, u oblasti zdravstva bi se mogle omogućiti visoko sofisticirane genomske kalkulacije, omogućujući individualiziran tretman svakog pacijenta, ili simulaciju interakcije među ćelijama kako bi se omogućilo lečenje raka. Druga primena mogla bi biti seizmologija, gde bi se kroz exascale computing mogla omogućiti detaljnija predviđanja pokreta tla na mestima gde se zemljotresi očekuju.
Istraživački centar exascale computing kombinovaće ekspertize fransuskih istraživača i viziju koju kompanija Intel ima kada je u pitanju computing visokih performansi. Za početak, biće uposleno oko 12 ljudi, a očekuje se da će se vremenom taj broj utrostručiti.
Kompanija Intel ima dug istorijat inovacija i kreativnosti sa programima razvoja i istraživanja u Evropi koji povezuju oblasti kao što su dizajn čipa, razvoj softvera, mobilne komunikacije i servisi, istraživanje čipa na nivou atoma, razvoj ključnih proizvoda kompanije Intel i istraživanje tehnologija koje bi mogle pomoći populaciji koja stari da vodi zdraviji i bolji život. 
Napori koje kompanija Intel čini u oblasti istraživanja i razvoja, uključuju laboratorije u vlasništvu kompanije Intel, fokusirane na razvoj proizvoda komapnije, združen aistraživanja sa evropskim univerzitetima, razvoj inovacija i saradnju sa industrijom i akademijom, učestvovanje u programima Evropske unije i saradnju sa partnerima.

Povezana vest:  Kaspersky Lab: Povezani automobili sada su stvarnost, ali da li su sigurni?