Terazije

UO Pozorišta na Terazijama izabrao Aleksandra Đaju

Upravni odbor Pozorišta na Terazijama na današnjoj sednici odlučio je da od dva kandidata prijavljena na javni konkurs za direktora Pozorišta na Terazijama, izabere dramaturga Aleksandra Đaju.
Na konkurs za izbor direktora Pozorišta, raspisan 21. jula prijavila su s edva kandidata, dosadašnji v.d direktor Đaja i producent Milovan Zdravković .
Upravni odbor Pozorišta na Terazijama izabrao je kandidata Đaju za direktora Pozorišta na Terazijama na period od četiri godine i uputio predlog osnivaču Pozorišta na Terazijama Gradu Beogradu.
U obrazloženju UO se navodi da kandidat Đaja, ispunjava sve uslove iz raspisanog konkursa i da su vodeći računa o kontinuitetu uspešnog funkcionisanja Pozorišta na Terazijama i predloženog Programa rada od strane kandidata, odlučili za ovog kandidata.

Povezana vest:  Beč: festival savremenog plesa „ImPulsTanz“