R3311 

Otvaranje izložbe JUGOSLAVIJA: OD POČETKA DO KRAJA
 
Prvog decembra 2012. u Muzeju istorije Jugoslavije (MIJ) otvara se izložba pod nazivom Jugoslavija od početka do kraja koja će predstavljati osnovu buduće stalne postavke MIJ. Izložba će trajati tri meseca uz otvoren poziv na dijalog, a nakon reakcija stručne i akademske javnosti kao i publike, rezultiraće budućom stalnom postavkom o istoriji Jugoslavije.
Rad na novoj stalnoj postavci Muzeja istorije Jugoslavije započet je 2009. godine javnim konsultacijama i konferencijom Novi stari muzej, mnoštvom razgovora i radionica kojima su prisustvovali stručnjaci iz različitih oblasti. Nakon toga je usledio rad sa užim međunarodnim timom kako bi se došlo do koncepta izložbe. Kada je koncept usvojen oformljen je regionalni kustosko-autorski tim koji čine sociolog dr Jovo Bakić, istoričari dr Hrvoje Klasić, dr Ivana Dobrivojević, dr Vladimir Petrović,  dr Srđan Cvetković i Ana Panić kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije. Recenzenti izložbe su Tvrtko Jakovina iz Hrvatske, Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine, Oto Luthar iz Slovenije i Predrag J. Marković iz Srbije.
„Na Balkanskom poluostrvu je tokom najvećeg dela XX veka postojala država inspirisana nastojanjem da u zajednicu okupi Južne Slovene. Jugoslavija, koja je više puta nastajala i nestajala, menjala ime i granice, političko i društveno uređenje, obeležena je izuzetnom kompleksnošću nacija i vera, kultura i običaja na srazmerno malom geografskom području. Hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana, krajem XX veka je nestala sa geografske i političke mape sveta, ali njeno nasleđe i danas snažno utiče na živote ljudi sa ovog prostora.
Naša ambicija prilikom pripremanja izložbe nije bila enciklopedijska – da obuhvatimo sve aspekte društvenog sistema, niti da prezentujemo sve raspoložive podatke. Cilj izložbe je da se stvori prostor koji će na moderan, atraktivan i objektivan način upoznati posetioce sa jednim od najzanimljivijih i najkontroverznijih državotvornih eksperimenata u XX veku. Ideja nije da se hronološki prikaže sled najvažnijih događaja, nego da se obrade važni fenomeni i elementi koji su obeležili države i društva na području koje se tokom više od 70 godina zvalo Jugoslavija. Ova izložba je za nas veliki izazov i vidimo je kao predstavljanje našeg dosadašnjeg istraživanja koje želimo da podelimo sa posetiocima. Istraživanje nije završeno, ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji i za nas još jedna stanica na putu ka budućoj stalnoj postavci o istoriji Jugoslavije.“ (Iz obraćanja autora).
Tokom trajanja izložbe kroz debate, okrugle stolove, anketiranje posetilaca prikupljaće se  komentari i sugestije koji će biti uzete u obzir kao smernice u formiranju nove stalne postavke MIJ.

 

Povezana vest:  Izložba kolaža Katarine Tanasković u ART CAFÉ-u Sava centra od 01. do 20. novembra