glass-of-water

Svaka kap je važna

Nestašica vode je veliki globalni problem i predstavlja jedan je od glavnih resusrsa za kompaniju Coca-Cola HBC AG. Voda je u samom centru njenog poslovanja: osnovni sastojak, ključan za proces proizvodnje i neophodan za gajenje poljoprivrednih kultura za njene proizvode.
Coca-Cola HBC AG u okviru svog poslovanja ulaže veliki trud u očuvanje vode, imajući na umu da upravljanje korišćenjem vode i odgovorno korišćenje vode predstavljaju integralni deo njene poslovne kulture.
Ambiciozan cilj
Kompanija je u novembru 2015. godine javno objavila nov cilj da smanji korišćenje vode (količinu vode koja se potroši po litru proizvedenog napitka) za 30 odsto do 2020. godine (u poređenju sa 2010. godinom).
Da bi u tome uspela, Coca-Cola HBC AG je kreirala strategiju u oblasti vode zasnovanu na sledeća tri principa:
• zaštita vodenih resursa koji snabdevaju njene punionice, smanjenje količine vode koju koristi za proizvodnju svojih napitaka i prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji podržava vodeni svet
• partnerstvo sa dobavljačima da bi potrošnju vode u okviru celokupnog lanca vrednosti svela na minimum
• ulaganje u projekte za očuvanje vode na nivou zajednice kako bi nadoknadila vodu koju koristi u svojim napicima
Naša uloga u Srbiji
U okviru sedmogodišnjeg partnerstva za obnovu vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja Evrope, WWF-Svetski fond za prirodu i Coca-Cola sistem obnovljaju lokalitete na području Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ koje je deo budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“, poznatog i kao Evropski Amazon. Ovo partnerstvo nastavak je aktivnosti koje Coca-Cola sistem od 2007. sprovodi kroz saradnju sa WWF-om u cilju očuvanja slatkovodnih resursa širom sveta, ali i kako bi unapredio održivo korišćenje vode u svom poslovanju postavljanjem ambicioznih globalnih ciljeva.
Na području specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, kojim upravlja Javno preduzeće Vojvodinašume, obnavljaju se bara Šarkanj i lokalitet Bestrement koji obuhvata nekadašnje plavno područje Dunava, ali je odsečen od rečnog toka zbog izgradnje nasipa i skoro je potpuno obrastao trskom i vrbama. U prošlosti je ova oblast bila veoma važno stanište za brojne vrste biljaka i životinja, posebno za ptice močvarice, ali je izgubila svoju funkciju usled sušenja i obrastanja vegatacijom. Cilj projekta je poboljšanje vodnog režima tokom cele godine obnavljanjem već postojećih kanala za irigaciju, a pored unapređenja biodiverziteta, aktivnosti su usmerene i na dobrobit lokalnih zajednica kroz razvoj ekoturizma.
Prečišćavanje otpadnih voda
Od 2011. godine, kompanija ispunjava cilj da prečišćava 100 odsto otpadnih voda iz svog poslovanja kroz sopstvene ili opštinske sisteme za prečišćavanje vode do nivoa koji podržava vodeni svet. Tokom proteklih godina, Coca-Cola HBC AG je izgradila 44 sistema za prečišćavanje otpadnih voda u svojim punionicama, te i punionice u Beogradu i na Vlasini poseduju ova postrojenja. Trenutno se ispituje nove tehnologije za dodatno prečišćavanje i ponovnu upotrebu prečišćenih otpadnih voda.
Sprovođenje i kontrola
Da bi bila sigurna da je na pravom putu ka ostvarenju svojih dugoročnih ciljeva, Coca-Cola HBC AG je definisala kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve za unapređenje nadoknade vode u oviru svog poslovanja. Godišnji ciljevi se definišu na nivou punionice, zemlje, regiona i grupe, a napredak se razmatra na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.
Kompanija uključuje ciljeve i ključne indikatore učinka u ciljeve učinka menadžera i zaposlenih, u skladu sa pozicijom, i taj učinak utiče na varijabilnu kompenzaciju i razvoj karijere. Svake godine se sprovode nezavisne revizije u okviru standarda ISO 14001. Vrši se praćenje i izveštavanje o poštovanju ekoloških zakona i regulativa.

Povezana vest:  Ugly – globalna januarska tema CreativeMornings predstavljena kroz priču o Savamali