Promocija knjige „Svetska baština Srbije“
naslovnaMinistarstvo kulture Republike Srbije i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture promovisaće 4. januara 2010. godine u 13 časova u Atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu publikaciju „Svetska baština Srbije- Spomenici kulture na listi svetske kulturne baštine“. Knjiga „Svetska baština Srbija“ prvo je stručno predstavljanje spomenika kulture sa liste Uneska koji se nalaze na teritoriji Srbije. Upis svojih lokaliteta na Uneskovu Listu svetske baštine za svaku zemlju znači pre svega jačanje svesti građana, ali i njihovih Vlada, za značaj očuvanja nasleđa, njegovu zaštitu, konzervaciju i obnovu. Jednom upisan na Listu svetske baštine lokalitet ostaje vlasništvo zemlje u kojoj se nalazi, ali njegovo očuvanje za generacije koje dolaze dobija međunarodni značaj. Pri izboru spomenika koje je država Srbija do sada predlagala za upis na Listu svetske baštine akcenat je stavljan na njeno srednjovekovno nasleđe i to najčešće manastire i kraljevske mauzoleje koji pripadaju sferi vizantijskog kulturnog uticaja, ali sa prepoznatljivim nacionalnim osobenostima.Na Listu Svetske baštine upisani su manastir Studenica (1986), Stari Ras sa Sopoćanima, što je celina koja uključuje i crkvu sv. Petra i Pavla u Starom Rasu i manastir Đurđeve Stupove kod Novog Pazara (1979) i četiri spomenika na Kosovu i Metohiji upisane pod zajedničkim nazivom Srednjovekovni spomenici na Kosovu: manastir Dečani (pojedinačno upisan 2004.), manastiri Pećka patrijaršija i Gračanica, kao i crkva Bogorodica LJeviška u Prizrenu (2006). Srednjovekovni spomenici na Kosovu su od 2006. godine upisani i na Uneskovvu Listu Svetske baštine u opasnosti, što predstavlja jasno upozorenje na potrebu posebnih mera zaštite. Gamzigrad – Romulijana, Palata Galerija, jedini je od arheoloških lokaliteta u Srbiji koji je upisan na Listu svetske bašine (2007). Palata je poznata po toponimu obližnjeg Gamzigrada i predstavlja jedinstven kompleks kasnoantičke palate sa pratećim objektima. Lokalitet predstavlja jednu od najznačajnijih celina iz poznorimskog perioda na teritoriji Evrope.Prisustvo naših srednjovekovnih, ali i drugih spomenika na Listi svetske baštine biće dopunjavano u vremenu koje dolazi, a briga o njegovom čuvanju i predstavljanju i dalje će biti vođena na najbolji mogući način. Lista svetske baštine sadrži 890 lokaliteta kulturnog i prirodnog bogatsva, ocenjenih od Komiteta svetske baštine kao mesta izuzetne univerzalne vrednosti. U Listu svetske baštine se ubraja 689 kulturnih, 176 prirodnih i 25 mešovitih lokaliteta koji se nalaze u ukupno 186 država. Od aprila 2009. svih 186 država, ratifikovalo je Konvenciju o svetskoj baštini.

Povezana vest:  Negujte svoje telo Eucerin preparatima i osvojite poklon