Zahvaljujući projektu „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“, koji realizuje Romski ženski centar iz Beograda – Bibija u saradnji sa organizacijama civilnog društva Rosa iz Leskovca i Most 014 iz Valjeva, oko 40 Romkinja i 10 Roma iz ovih gradova dobiće podršku za sticanje novih znanja i veština neophodnih da se uključe u tržište rada i zaposle.

Savetodavnu i finansijsku podršku za ovaj projekat, čiji je početak najavljen danas skupom u Medija Centru u Beogradu, obezbeđuje Nemačka razvojna saradnja kroz projekat “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, koji sprovodi GIZ. Leskovac, Valjevo i Beograd samo su tri od devet gradova i opština u kojima se sprovode aktivnosti ovog projekta sa ciljem stvaranja mogućnosti za zapošljavanje teže zapošljivih grupa. Na taj način, do sada je pružena podrška u socijalno-ekonomskom osnaživanju za preko 800 korisnika i korisnica, a preko 100 ljudi je zaposleno.

U fokusu projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“ su upravo mere za podsticanje zapošljavanja koje su prilagođene potrebama Romkinja i koje će im omogućiti bolje pozicioniranje na tržištu rada, zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje kao krajnji cilj.

„ Paralelno sa postizanjem ovog cilja, radićemo na podsticanju aktivne saradnje i komunikacije između lokalnih nevladinih organizacija, udruženja žena, lokalnih samouprava, privatnog sektora i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Ova međusektorska saradnja doprineće ostvarenju zajedničkih ciljeva u ovom, ali i u budućim, projektima za ekonomsko osnaživanje Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. Rezultat ovog projekta biće i preporuke za rodno senzitivne mere za zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, koje ćemo podeliti sa svim relevantnim partnerima. Na taj način ćemo doprineti da naučene lekcije i preporuke sa lokala nađu svoj put od uspešne prakse do politika zapošljavanja,“ rekla je na skupu Slavica Vasić, predsednica centra Bibija.

Povezana vest:  Da li ste spremni za kremasto uživanje? Grand kafa je za vas pripremila potpuno novi proizvod - Insta Grand

Na skupu u Medija centru su učestvovali nacionalni i lokalni partneri projekta, predstavnici: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, opština u kojima će se projekat realizovati i partnerskih organizacija civilnog društva.

„Zapošljavanje Roma i Romkinja jeste jedan od ozbiljnih izazova koji stoji pred nama. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, veliki broj Roma i Romkinja do sada je bio korisnik svih mera za zapošljavanje i samozapošljavanje. U programe dodatnog obrazovanja i obuka tokom 2018. i 2019. godine, bilo je uključeno preko 800 Roma godišnje, od kojih više od 50% žena. Takođe tokom te dve godine, u mere za razvoj preduzetništva i programe zapošljavanja uključeno je preko 1000 Roma godišnje, od kojih više od 400 žena. Veoma je važno napomenuti da se broj korisnika povećava samom primenom mera i da, bez obzira na napredak koji uočavamo, a koji nastaje i zahvaljujući ovakvim projektima, tu postoji još značajan  prostor za unapređenje kome ćemo se posvetiti u budućnosti,“ konstatovao je Nenad Ivanišević, specijalni savetnik potpredsednice Vlade Republike Srbije i Ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Povezana vest:  Ministarka Marić: Srbija lider u kampanji protiv govora mržnje na internetu

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ pokrenut je 2018. godine upravo sa ciljem da podrži aktivnosti koje država Srbija preduzima ili planira u okviru Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016‒2025 i sprovodi se u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije prof. dr. Zorane Mihajlović, koja je ujedno predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije.

„Kao i u samoj strategiji, koja prati pet ključnih oblasti inkluzije, u našem projektu se ne može izdvojiti jedna oblast koja je bitnija od druge. Ali, smatramo da je veoma važno što je fokus naših aktivnosti pružanje direktne podršku korisnicima. Projekat „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“, koji sprovodi centar Bibija, samo je jedan u nizu projekata koje u tom smislu podržavamo ili sprovodimo. Na osnovu iskustva u sprovođenju ovih aktivnosti uverili smo se u sve izazove i teškoće sa kojima se Romkinje susreću pri ulasku i pozicioniranju na tržištu rada; a iskustvo je pokazalo da podrška na putu do njihovog zaposlenja mora poteći sa više strana, od institucija, organizacija civilnog društva, kao i od porodice i bliže okoline“, istakla je Aleksandra Dimić Ugrinaj, vođa projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Povezana vest:  Beograd na Hilton mapi hotela, očekivano otvaranje hotela Hilton Belgrade 2018. godine

Poslednji poznati podaci o zaposlenosti Romkinja, iz istraživanja sprovedenog u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), pokazali su da je da stopa zaposlenosti Romkinja u 2016. godini iznosila samo 12%, sa stopom neaktivnosti od čak 76% , dok je stopa neaktivnosti u opštoj populaciji žena 54,3%, što govori i o velikoj obeshrabenosti Romkinja u traženju posla. Istovremeno, istraživanje je pokazalo da je, kada se jednom uključe na tržište rada, verovatnoća da će naći posao oko 50%.