Otvoren Edukativno-informativni centar u Zavodu za intelektualnu svojinu

Zavod_za_intelektualnu_svojinuZavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, u saradnji sa Evropskom komisijom i Evropskim patentnim zavodom, formirao je Edukativno-informativni centar (EIC) koji će raditi na podizanju svesti o društvenom značaju intelektualne svojine i kontinuirano razvijati profesionalne sposobnosti javnosti u pomenutoj oblasti i na taj način pružati podršku Republici Srbiji u razvoju konkurentne i dinamične privrede zasnovane na znanju. 
Pokretanje i realizaciju projekta omogućili su Evropska unija, koja je u tu svrhu donirala dva miliona evra, i Evropski zavod za patente, koji učestvuje u finansiranju ovog projekta sa 200.000 evra i sprovodi njegovu implementaciju. Ovim projektom EU je želela da istakne značaj intelektualne svojine i omogući formiranje jedinstvene institucije u okviru Zavoda. 
Zavod je potpisao i Memorandum o razumevanju sa Privrednom komorom Srbije, kao i osam regionalnih privrednih komora, čime će biti unapređena njihova postojeća saradnja u oblasti razvoja intelektualne svojine u Srbiji.
-Sve aktivnosti EIC rukovode se principima transparentnosti, nepristrasnosti, otvorenosti i integriteta. Jedan od ciljeva Centra je unapređenje sistema zaštite prava intelektualne svojine u Srbiji čime će se povećati sigurnost poslovanja stranih kompanija i atraktivnost celokupnog srpskog tržišta. – rekla je Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu.
Godinu dana od početka osnivanja EIC, Zavod je u prilici da predstavi postignute rezultate prve faze rada i ukaže na sve mogućnosti koje će Centar pružati. U drugoj i trećoj fazi Zavod će nastaviti profesionalno da obučava zaposlene u Centru, kao i da se razvija i obezbeđuje usluge namenjene nacionalnoj mreži zainteresovanih korisnika. Projektni tim je smešten u prostorijama Zavoda u Beogradu i sastoji se od vođe tima i asistenta na projektu.

Povezana vest:  Još jedno globalno priznanje za napore na polju ekologije - Kompanija Coca-Cola HBC među najboljima u svetu u očuvanju životne sredine