Reciklaža nije blamaža

Strip B2 mailDa se u Srbiji sve viiše pažnje poklanja ekologiji govori i početak projekta „Reciklaža nije blažama“ koji će zvanično započeti u ponedeljak, 30. novembra u 13 časova u PTT školi .Projekat realuzuju G.O. Palilula i preduzeće SETrade (Strategija ekološke trgovine) uz finansijsku pomoć Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije . Projekat se odvija kroz takmičenje učenika 19 osnovnih i srednjih škola sa teritorije G.O. Palilula a na terenu društvene odgovornosti, i neophodnosti da se deca i omladina edukuju o štetnosti ee otpada i posledicama nebrige o životnoj sredini. Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije je obezbedio sredstva za nabavku 40 ekoloških kontejnera za sakupljanje električnog i elektronskog otpada koji su raspoređeni u svim školama a učenici će biti motivisani da u saradnji sa
roditeljima, određenim danima donose otpad od elektronske i električne opreme i tako daju svoj doprinos razvoju sistema čišćenja i reciklaže u Srbiji. preduzeće SETrade će prikupljeni ee otpad o svom trošku transportovati do svoje fabrike I zbrinuti ga na zakonom propisan način tj. reciklirati ga. Gradska opština Palilula je u koprodukciji sa TV B92 i preduzećem SETrade snimila edukativni film pod nazivom „Reciklaža nije blamaža“ o reciklaži električnog i elektronskog otpada. 
Na kraju akcije u svakoj školi će biti nagrađeni učenici koji donesu najviše ee otpada, anagrade su sjajne: prva nagrada je kućni bioskop, druga DVD player, dok je treća nagrada torbica sa kompletom filmova. 
Škola koja prikupi najviše ee otpada osvaja specijalnu, Opštinsku nagradu. 
Početku akcije će prisustvovati Željka Jurakić direktorka Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Danilo Bašić Predsednik G.O. Palilula,Vesna Šabanović član Opštinskog veća G.O.Palilula , Prof. Šimon Đarmati idejni tvorac projekta , direktor SETrade-a Nebojša Vraneš i Zorana Nikolić menadžer projekta „Reciklaža nije blamaža“ 

Povezana vest:  Praznični Coca-Cola karavan darivanja i u vašem gradu!