Od početka industrijskog doba, evropska radna snaga pretežno se oslanjala na predvidljiv poslovni ritam – radni dan koji podrazumeva dolazak na posao u 9 sati ujutro, izlazak sa posla u 5 popodne i dva „uzbudljiva“ putovanja na posao i sa posla. Pandemija kovida-19 okrenula je naopačke model uspostavljen pre jednog veka.

Koja su najvažnija otkrića? Istraživanje je otkrilo da lideri i radnici ne žele da se vrate na stare metode rada dok prevazilazimo zdravstvenu krizu. Ipak, udaljavanje od ustaljenog modela rada iz kancelarije od 9 do 17 čini da veliki broj radnih kolektiva oseća međusobno udaljavanje i veću izolovanost. Tako da dok individualna produktivnost raste, primetan je pad kada su u pitanju nivoi inovativnosti.

Povezana vest:  Porto Montenegro i Luštica Bay - luksuzne oaze u Boki

Jedan od uzroka jeste da zaposleni prijavljuju da osećaju veću udaljenost kada su u pitanju vrednosti kompanije,  udaljenost u odnosu na svoj tim unutar firme i umanjenu sposobnost za saradnju.

„Deluje kao da su zaposleni sposobni da ostanu na jednom mestu i da su u stanju da se bolje koncentrišu dok rade na daljinu, mogu i da uživaju to tome što provode manje vremena u prevozu, ili ga uopšte ne koriste, mogu da se oblače neformalno (manje vremena im je potrebno da se spreme za posao) i da bolje obavljaju kućne poslove ali ipak kao da je cena svega toga gubitak osećanja svrhe koju na radnom mestu većinom pokreću snažni i kompatibilni odnosi i mogućnost da zaposleni vide kako njihovi zadaci utiču na druge. Obe stvari lakše je postići kada ljudi rade na istoj lokaciji, a predstavljaju veći izazov kada je u pitanju virtuelni rad,» izjavio je doktor Majkl Park sa Poslovne škole Wharton Pensilvanijskog univerziteta i saradnik na istraživanju.

Povezana vest:  Zeleni put kroz međunarodnu saradnju podiže ekološku svest u Srbiji

Logično je očekivati pad kada je u pitanju inovativnost pošto nove ideje teško mogu da se razviju u okruženjima u kojima se ljudi osećaju izolovano  u odnosu na svog poslodavca i svoje timove.

S ciljem da se obezbedi najbolja moguća podrška za zaposlene, najvažnije je da menadžeri poseduju veštine neophodne za funkcionisanje u ovom novom hibridnom svetu. Za uspešno maksimiziranje potencijala timova koji rade od kuće ili kombinovanih timova potrebne su druge grupe veština, ne samo kada je u pitanju postizanje osnovnih poslovnih  ciljeva već i kada je u pitanju ohrabrivanje, razvoj i implementacija novih ideja. Imajući to u vidu, obnavljanje programa treninga za lidere timova predstavljaće važan korak napred za mnoge kompanije.

Povezana vest:  Supermarket concept store osvojio nagradu za najbolji dizajn u svetu

Izazovi za kompanije biće pokušaji da se obezbedi povezanost između članova tima i da članovi timova imaju priliku da jasno vide kako njihov timski rad  doprinosi realizaciji vizije kompanije. Uspešni timovi  biće ocenjivani po tome koliko su produktivni kao i po osećanju zajedništva, empatije i poverenja koji svaki član tima oseća.