Pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije 7. aprila svake godine od 1948. obeležava se Svetski dan zdravlja. Zbog pandemije COVID-19 ovaj datum je prošle godine posvećen podršci medicinskim sestrama i babicama, a ova tema, kao i pitanja standarda i kvaliteta zdravstvenih usluga i prevencije u cilju očuvanja zdravlja ljudi, ostali su maksimalno aktuelni i ove godine.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Srbiji na 10.000 stanovnika dolazi prosečno 31,25 lekara, navodi se u izveštaju Srbija 2030 – pripremljenost Srbije za sprovođenje Agende 2030, koji su pripremile organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme za opštedruštveni dijalog o sprovođenju ciljeva održivog razvoja u Srbiji “Održivi razvoj za sve”. To našu zemlju, navodi se u ovom dokumentu, svrstava u kategoriju zemalja sa najboljom pokrivenošću u svetu. Sa druge strane, broj medicinskih sestara i babica na 10.000 stanovnika iznosi 60,86, po čemu naša zemlja zauzima 55. mesto u svetu od 194.

Povezana vest:  Šampionka Srbije na Vinskom maratonu na Paliću, 22. septembra

“Kao članica UN Srbija se obavezala na sprovođenje Agende 2030 Ujedinjenih nacija usvojene 2015. godine koja sadrži 17 ciljeva održivog razvoja. Izveštaj Srbija 2030 – pripremljenost Srbije za sprovođenje Agende 2030  trebalo bi da posluži kao usmerenje i osnova za dalje usaglašavanje javnih politika i aktivnosti koje vode ka ispunjavanju ciljeva održivog razvoja među kojima je i cilj 3, koji se odnosi na obezbeđivanje zdravog života i očuvanja zdravlja za sve ljude,” kaže Bogdan Gavanski, projektni menadžer Platforme “Održivi razvoj za sve”, koju uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”.

Povezana vest:  SUTRA POČINJE OPENS YOUTH FAIR 2015.

“U izveštaju Srbija 2030 – pripremljenost Srbije za sprovođenje Agende 2030 zaključuje se i da je cilj 3 održivog razvoja – obezbeđivanje zdravog života i očuvanje zdravlja za sve ljude – samo delimično uvršten u nacionalne ciljeve, da univerzalnost obuhvata zdravstvenom zaštitom nije obuhvaćena nijednim nacionalnim ciljem i da je pravni okvir za ostvarivanje ovog cilja samo delimično uspostavljen. Za dostizanje ciljeva održivog razvoja, imajući u vidu njihovu ambicioznost i značaj, naročito u trenutnom kontekstu pandemije, ključna je saradnja svih društvenih aktera, uključujući donosioce odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacije civilnog društva, korporativni sektor, akademsku i istraživačku zajednicu, medije i građane, što Platforma upravo pruža,” dodaje Gavanski.

Tokom prvih meseci ove godine, u okviru Platforme, pod pokroviteljstvom Fondacije Ana i Vlade Divac, a u saradnji sa Fondacijom centar za demokratiju i lokalnim partnerskim organizacijama civilnog društva iz zlatiborskog okruga, sprovedena je i kampanja “Dnevna doza zdravlja“ tokom koje su organizovane različite aktivnosti informisanja javnosti o standardima i kvalitetu zdravstvenog sistema u Srbiji, redovnoj zdravstvenoj zaštiti u uslovima pandemije, uslovima rada u zdravstvu, kao i zdravim životnim navikama koje doprinose jačanju imuniteta i prevenciji bolesti. U sklopu kampanje održan je i vebinar sa nacionalnom pokrivenošću kome je prisustvovalo više od 40 predstavnika organizacija civilnog društva, sindikata u oblasti zdravstva i drugih zainteresovanih organizacija i udruženja. Predavači i sagovornici u kampanji su bili eminentni lekari, medicinski radnici i stručnjaci iz zdravstvenih ustanova svih nivoa nacionalnog i lokalnog sistema zdravstvene zaštite.

Povezana vest:  Projekat dm inkubator nagrađen od strane Privredne komore Srbije

Ilustracija Dobrosav Bob Živković