Planovi privrede za rast biznisa pozitivniji su u odnosu na prethodnu godinu. Čak sedam od deset članica Američke privredne komore (70%) očekuje povećanje obima poslovanja i investicija u narednoj godini, dok preko polovine (56%) planira novo zapošljavanje. U poređenju sa rezultatima od prethodne godine očekivanja u pogledu rasta biznisa veća su za 14%, i u rangu su sa planovima za 2018. i 2019, ali i dalje nešto ispod planova za 2020. godinu, pokazalo je najnovije istraživanje AmCham-a o poslovnoj klimi i poverenju investitora, Deveto prolazno vreme.

„Naša privreda je ove godine imala zaista robustan rast, ali ovogodišnji izazovi, koji su osim efekata pandemije bili i rast inflacije i energenata, svakako predstavljaju izazov i za sledeću godinu.“ – izjavio je Zoran Petrović, predsednik AmCham-a „Stoga će privreda svakako imati težak zadatak i u narednoj godini te je neophodno da država sa svoje strane smanji administrativni teret i regulatorni rizik na minimum, kako bi zajedničkim naporima završili sledeću godinu još bolje od ove“ – zaključio je Petrović.

Komentarišući rezultate AmCham istraživanja, ministar finansija Siniša Mali izjavio je da: „U proteklom periodu, za vreme pandemije korona virusa, pokazali smo koliko je otporna i jaka naša ekonomija, i u tom smislu smo se na pravi način borila sa svim izazovima koje nam je pandemija donela. Uspeli smo da zadržimo makroekonomsku stabilnost, o čemu najbolje govori podatak da će rast BDP-a ove godine biti 7%, a javni dug na nivou od  58,2%, dakle u potpunosti pod kontrolom. Sve to je uticalo i da zadržimo poverenje postojećih investitora, ali i da privlačimo neke nove. Samo u prvih 10 meseci ove godine imamo priliv stranih direktnih investicija od 3,1 milijardi evra, ubedljivo najviše na prostoru Zapadnog Balkana. Uspeli smo da zadržimo i poverenje investitora koji dolaze iz SAD, a koji zapošljavaju veliki broj naših građana. U narednom periodu ćemo raditi na tome da još više olakšamo poslovanje privrednicima, kao i da poboljšamo privredni ambijent. U tom smislu, jedan od prioriteta Vlade RS je digitalna transformacija, a za Ministarstvo finansija su posebno važni projekti uvođenja e- fiskalizacije, kao i novi sistem e-faktura, koji će biti u upotrebi od 1. maja 2022. godine“

Uticaj pandemije manji od očekivanog

Povezana vest:  Izložba „Hari Poter“ u Beču

Istraživanje je pokazalo da je uticaj pandemije u 2021. god na poslovanje AmCham članica značajno manji nego što je to bio slučaj prethodne godine. Četvrtina članstva očekuje pad, dok je prošle godine pad poslovanja imalo čak 2/3 članstva. Kao i prošle godine, uticaj pandemije se najviše odrazio na pad profita i prihoda, a manje na zaposlenost i investicije. Situacija je bitno drugačija u uzorku mikro i malih preduzeća van AmCham članstva. Preko polovine ovih ispitanika prijavilo je pad prihoda i profita, dok je pad zaposlenosti upola ređi.

Povezana vest:  Fond „Ana i Vlade Divac“ i JKP Infostan u zajedničkoj akciji

Kada su u pitanju mere državne pomoći, većina kompanija članica AmCham-a (63%) nije ih koristila. Kompanije članice koje su koristile državnu pomoć uglavnom spadaju u kompanije male i srednje veličine. Sa druge strane, većina mikro i malih preduzeća ispitanika (69%) koristila je državnu pomoć.

Prema mišljenju privrede, organizacija procesa vakcinacije kao i njihova dostupnost   odlično su ocenjeni, dok je prioritetna mera koje Vlada treba da preduzme dok traje pandemija leži u unapređenju saradnje javnog i privatnog zdravstva. Takođe, preko polovine članica smatra da je obavezujuća vakcinacija za radno aktivno stanovništva neophodna kako bi se poslovanje u pandemiji normalizovalo..

Zadovoljstvo i poverenje investitora

Preko dve trećine kompanija članica AmCham-a (69%), poslovnu klimu ocenjuje kao umereno povoljnu, i daje joj prosečnu ocenu 2.8 na skali od 1-5, što je dominantna ocena i godinama unazad.

Srbija je kao investiciona destinacija generalno bolje ocenjena od Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, ali lošije u odnosu na susedne države koje su članice Evropske unije.

Kao i prethodne dve godine, prema mišljenju AmCham članica, najvažnije su institucionalne reforme – unapređenje rada pravosuđa i vladavine prava, kao i smanjenje korupcije. Treći prioritet AmCham članice vide u daljem razvoju eUprave (čiji dosadašnji razvoj povoljno ocenjuju) i daljim naporima za unapređenje efikasnosti administracije. U poređenju sa prethodne dve godine, transparentniji i efikasniji sistem javnih nabavki se ističe kao nešto veći prioritet.

Povezana vest:  Rešite se pigmentnih fleka i uživajte u blistavoj koži uz NIVEA Cellular LUMINOUS630® Anti Spot proizvode

Kao ključne izazove za narednu godinu, AmCham članice vide u dostupnosti ljudskog kapitala, a zabrinutost izazivaju i inflacija, kao i rast cena energenata.

Što se tiče budžetskih ulaganja koja su neophodna za dugoročni rast, kao i ranijih godina AmCham članice primat daju ulaganju u obrazovane. U odnosu na ranije godine neophodnost ulaganja u životnu sredinu je posebno istaknuta, kao i u zdravstvo, za vreme trajanja pandemije.

Kada je reč o mikro i malim preduzećima koja nisu AmCham članice, prioriteti se umnogome poklapaju, ali su njima važni i dalji napori na smanjenju sive ekonomije i smanjenju nelojalne konkurencije.

O istraživanju

AmCham istraživanje poslovne klime i poverenja investitora „Deveto prolazno vreme“ daje prikaz percepcije članstva AmCham-a o poslovnom okruženju u Srbiji i njihovom poslovanju u tekućoj i planovima za narednu godinu.  AmCham istraživanje sprovedeno je uz pomoć Ipsos Strategic Marketing-a, u periodu od avgusta do oktobra 2021. god. Kompanije, članice AmCham-a, anketirane su popunjavanjem online upitnika i putem  kvalitativnih intervjua, metodom “licem u lice” ili putem video sastanaka sa najvišim menadžmentom u kompaniji.

Foto: Olaf and McAteer pr