Kako privući i zadržati talente jedan je od izazova s kojim se kompanije danas suočavaju, jer pored svih tehnoloških pomaka najvažniji i najdragoceniji resurs su bili i ostali ljudi. Poslodavci s posebnom pažnjom pristupaju generaciji koja tek stupa na tržište rada i koja ima drugačija očekivanja i viđenje svoje karijere. Sa Tijanom Bošnjak, HR menadžerkom Nestlé-a, razgovaramo o tome kako ova kompanija odgovara na ova očekivanja i na koje načine podržava mlade na početku karijernog puta.

Koje prakse Nestlé neguje kako bi privukao i zadržao mlade?

Svesni smo da su ideje mladih ljudi jedan od pokretača našeg zajedničkog napretka i zato je podrška mladima za nas jedan od prioriteta. Želimo da im budemo oslonac u ličnom i profesionalnom napretku, o čemu govori i podatak da je čak 16% zaposlenih u Nestlé Srbija mlađe od 30 godina. U tom cilju primenjujemo različite alate. Godinama kroz naše programe plaćenih praksi aktivno regrutujemo sveže diplomce i mlade profesionalce. Ovi programi omogućavaju mladim talentima da steknu dragoceno iskustvo u oblasti koju su izabrali, a nama pružaju nove perspektive. Pored toga, veliki naglasak stavljamo na kontinuirano učenje i razvoj. Nudimo programe obuke i mentorstva kako bismo pomogli mladim kolegama da unaprede svoje veštine i napreduju u karijeri. Ove inicijative ne koriste samo mladima, već doprinose ukupnom uspehu naše kompanije.

Povezana vest:  Zdrava sezona praznika: kako da se pridržavate zdrave ishrane

Na koje načine podržavate njihovu kreativnost i inovativnost?

Što se tiče kreativnosti i inovativnosti, kao i sve zaposlene, mlađe kolege i koleginice aktivno podstičemo da razmišljaju van zadatih okvira. Želimo da se osećaju prijatno kada dele svoje ideje, znajući da ih pažljivo slušamo i da ćemo najbolje inicijative i predloge primeniti u poslovnim procesima. Jasno im stavljamo do znanja da je njihov doprinos bitan i da oni imaju ulogu u određivanju pravca u kom ide naša kompanija. Ovo ne samo da čini da se osećaju cenjenima, već nam pomaže da se prilagodimo potrebama i očekivanjima novih generacija. To je jedan od razloga zašto smo ovog septembra pozvali studente da učestvuju u inspirativnom konkursu šaljući imejl zamišljenom budućem poslodavcu. Kada znamo kako mladi razmišljaju, šta za njih predstavlja idealno radno mesto, kako posmatraju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, lakše ćemo stvoriti uslove u kojima će pružiti maksimum produktivnosti uz maksimum ličnog zadovoljstva.

Poslednjih godina svedoci smo evolucije odnosa između poslodavaca i mladih talenata. Kako ste se tome prilagodili?

Kada govorimo o procesu zapošljavanja i privlačenja najboljih kandidata, mnogo toga se promenilo. Mladi danas žele da upoznaju poslodavca i pre nego što se prijave na konkurs. Dakle, pre nego što mi izaberemo njih, oni prvi biraju da li smo mi kompanija za kakvu žele da rade. Mi smo tu da im pomognemo da razumeju naše vrednosti i na transparentan način predstavimo radnu kulturu Nestlé-a. Mislim da smo izgradili imidž kompanije kojoj kandidati mogu verovati, koja je posvećena tome da omogući razvoj veština i kompetencija svojih zaposlenih, unapređuje se tehnološki, omogućava balans između poslovnog i privatnog života zaposlenih i dosledno vodi računa o zaštiti životne sredine.

Povezana vest:  Esencija stila na Perwoll Fashion Week Digitalu

Kako doživljavate želju mladih za smislom i doprinosom i kako na nju odgovarate?

Primetili smo da veliki broj pripadnika novih generacija traži karijere koje su u skladu sa njihovim vrednostima i koje im pružaju osećaj svrhe. Oni žele da daju značajan doprinos društvu i svetu u celini. Da bi smo se uskladili sa ovim očekivanjima, mi nastojimo da im jasno saopštimo misiju i vrednosti naše kompanije. Kada shvate za šta se zalažemo i kako njihov rad doprinosi tim idealima, to može biti značajan motivator. Drugo, nudimo zaposlenima mogućnost da se uključe u naše inicijative u domenu korporativne društvene odgovornosti. Ovo im daje priliku da ostvare pozitivan uticaj van svojih svakodnevnih uloga.

Summer’s Cool praksa

Nestléova plaćena letnja praksa Summer’s Cool iz godine u godinu privlači sve veći broj studenata i diplomaca. Recite nam nešto više o tom programu i kako se on uklapa u širu sliku vašeg angažmana prema mladima?

Povezana vest:  Gubitak ne mora da vodi u depresiju , život je jači od tuge

Ove godine smo ispratili četvrtu generaciju naših praktikanata. Oni su tokom tri nedelje jula prošli treninge i radionice u različitim sektorima, od finansija do digitalnog marketinga, učeći od najboljih stručnjaka naše kompanije. Naši mentori su svakog od njih 14 pažljivo usmeravali i obučavali, pripremajući ih za sve što ih čeka u realnom poslovnom svetu. Sa takvim iskustvom lakše će se nositi sa budućim izazovima, a sigurni smo da će im praksa u Nestlé-u otvoriti i ona vrata koja su često zatvorena početnicima bez ikakvog radnog iskustva. Za nas je to bila još jedna dragocena prilika da oslušnemo kako dišu nove generacije i pružimo im inspiraciju i podstrek na početku karijere. Čvrsto verujemo da je naša odgovornost kao kompanije da podržimo mlade u učenju, ličnom razvoju i zapošljavanju jer su oni ti koji će voditi i kompanije i društvo. Pružanje šanse mladima je više od strateškog poteza i predstavlja obavezu svih kompanija koje žele da napreduju u svetu koji se menja.