Radovan Jelasic, Cel Morten Jonsen, generalni direktor Telenora i Nebojsa Pokimica, pomocnik ministra zivotne sredineČvršća saradnja države, državnih institucija, korporativnog sektora i direktnije obraćanje pojedincima dovodi do čistije životne sredine

Klimatske promene su poslovna mogućnost za privredu i prilika za poslovni sektor da potpuno izmeni i prilagodi svoj poslovni model – jedan je od zaključaka sa okruglog stola koji je organizovala kompanija Telenor na temu društveno odgovornog poslovanja.
Prvi događaj ovog tipa u Srbiji doneo zaključke na nekoliko tema – da li je globalno zagrevanje tema za domaća preduzeća, koja je uloga kompanija u klimatskim promenama, kao i kako se udružiti i sprovesti konkretne korake za doprinos rešavanju ovog važnog problema.
Specijalni gost okruglog stola bio je Tobajas Veb, jedan od vodećih evropskih stručnjaka u oblasti etičkog poslovanja, a prisustvovali su Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, Ćel-Morten Jonsen, generalni direktor Telenora u Srbiji, Nebojša Pokimica, pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja i predstavnici Vlade, nevladinih organizacija, medija i kompanija.  
Društveno odgovorno poslovanje dobija novu dimenziju u kontekstu održivog poslovanja ako uzmemo u obzir pitanja klimatskih promena, smanjenje emisije gasova i energetske efikasnosti. Rečeno je da kompanije koje žele da podižu svest o ovom pitanju idu što direktnije do svojih zaposlenih i do samog potrošača što predstavlja novi pristup poslovanju koji će promeniti trenutnu situaciju i približiti ovaj problem građanima i motivisati ih da nešto urade.
Iskustva iz zapadnih zemalja govore da je potrošačima potrebno ponuditi dobar, kvalitetan proizvod koji zagađuje malo, a oni će ga za zadovoljstvom prihvatiti i osećati se dobro zbog toga.

Povezana vest:  Design Week Novi Sad – ‘’Eho’’ od 30. septembra do 7. oktobra 2022. godine

Okrugli_sto_na_temu_Uticaj_kompanija_na_klimatske_promeneZaključci za unapređenje društveno-odgovornog poslovanja

Država i Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje
Država bi trebalo da stvori klimu za društveno odgovorno delovanje i preuzme lidersku poziciju, ali bi i kompanije sa dobrim programom i potrebnim resursima trebalo same da iniciraju akcije i deluju proaktivno prema državnim ustanovama. Saradnja Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja sa korporativnim sektorom dovodi do čistije životne sredine. 

Povezana vest:  „Beogradska trka Deda Mrazeva" u nedelju, 29. decembra

Primeri dobre prakse 
Realizacija programa reciklaže, povećanje broja video konferencija, a smanjenje broja avionskih letova, rad u zelenoj kancelariji, uključivanje zaposlenih u aktivnosti zaštite životne sredine predstavljaju samo neke od primera dobre prakse koji je kompanija Telenor predstavila kroz Program klimatskih promena. Na taj način je dat podsticaj drugim kompanijama na koji način odgovorno preduzeće može da se ponaša, kao i na koji način mogu da se uvode proizvodi i usluge koji nisu štetni za životnu okolinu.

Pojedinačna odgovornost 
Direktnijom komunikacijom sa potrošačima i korisnicima usluga, kompanije će promeniti trenutnu vizuru i približiti problem građanima. Konstantan apel na građane mogao bi da dovede do povećanja pojedinačne odgovornosti.

Povezana vest:  Deset najčudnijih delova tela koje su poznati osigurali

Nagrada aktivnim kompanijama
Poreski okvir ubuduće treba da se postavi tako da nagrađuje i podstiče one koji se ponašaju odgovorno, a kažnjava i dodatno opterećuje one koji su nemarni ili zagađuju okolinu.

Izrada vodiča za mala i srednja preduzeća 
Kako velike međunarodne kompanije imaju više znanja i lakši pristup informacijama, predloženo je da se izradi vodič za mala i srednja preduzeća koji bi im bio od pomoći i bio praktičan alat u borbi protiv klimatskih promena.

Ekološki svesni partneri
Povećan uticaj kompanija na dobavljački lanac kroz nametanje svojih standarda, dovodi do stimulisanja i saradnje sa onima koji se ponašaju odgovornije i ekološki svesnije.

Partnerstva sa Univerzitetom u Beogradu
Poziv za saradnju sa Univerzitetom u Beogradu upućen je svima koji su zainteresovani da rade na promociji pozitivnih vrednosti.