foto 7Projekat „Povezivanje“
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, UNICEF i kompanija Telenor pokreću projekat „Povezivanje“ kako bi omogućili zdravstvenim medijatorkama koje svakodnevno brinu o romskim porodicama da brže, efikasnije i kvalitetnije pomažu i čine život romskih porodica boljim.
Ministarstvo zdravlja je 2006. godine pokrenulo projekat unapređenja zdravlja Roma, čiji deo predstavlja i projekat zdravstvenih medijatora, aktiviran 2008. godine.
Koristeći iskustva zemalja iz regiona na projetkima koji su ocenjeni kao najuspešniji, Ministarstvo odlučuje da angažuje zdravstvene medijatore. Projekat je prilagođen zdravstvenom sistemu Srbije i novina je bila ta što su zdravstvene medijatorke uključene u zdravstveni sistem i rad sa patronažnim sestrama. Nakon procesa nomenklatura zanimanja, medijatorke će biti prepoznate kao zdravstveni saradnici u Domovima zdravlja.
Zdravstvene medijatorke su žene i majke sa najmanje završenom osnovnom školom. U pitanju su žene jer su one dvostruko diskriminisane u društvu, i kao žene i kao Romkinje, pa su im šanse za zapošljavanje jako male. Ministarstvo zdravlja im je ovim projektom pružilo priliku da rade i dodatno se edukuju.
Medijatorke prolaze osnovni edukativni kurs iz oblasti javnog zdravlja, veština komunikacije, higijene, sprečavanja zaraznih bolesti, vakcinacija, zdravih stilova života, ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja, socijalne zaštite, prava žena, zanemarivanja i zlostavljanja, trgovine ljudima. U edukaciju su uključeni i lekari, romske NVO i druga ministarstva.
foto 6Zdravstvene medijatorke rade u patronažnoj službi i sarađuju sa zdravstvenim radnicima. U početku idu na teren sa patronažnim sestrama, a kasnije same povezujući Rome i zdravstveni sistem.
Do sada je obavljeno 56.178 poseta, a evidentirano 102.661 Roma. Tačna evidencija romskog naselja podrazumeva informacije o tome da li su deca završila osnovnu ili srednju školu, gde su rođeni članovi porodica, u kakvim uslovima žive, da li imaju lična dokumenta itd.
Za sad u projektu učestvuje 60 medijatorki u 50 gradova. One su do sada zajedno sa Ministarstvom postigle sledeće rezultate:
Obezbeđena lična dokumenta i zdravstvene legitimacije za 5677 Roma
Vakcinisano 4800 dece
Vakcinisano (Те-Al) 315 odraslih
Kontrola zdravlja 1672 trudnica i porodilja
Sistematski pregled za 3327 žena
Urađeno 375 mamografija
Upisano 947 dece u školu
8613 Roma je izabralo lekara
3135 žena izabralo svog ginekologa
Оbrazovanje dece 2009/2010
Evidentirano 26.015 dece  školskog  uzrasta
Redovnu školu pohađa 16.606 (63,83%)
Specijalnu školu pohađa 2.011 (7,73%)
Nepotpuno se školuje ili nije uključeno u sistem obrazovanja 7.336 (28,19%) dece
Medijatorke pomažu da se obezbede i stipendije i kratkoročno zdravstveno osiguranje kod lečenja zaraznihi bolesti.
Izazovi pred kojima se nosioci projekta nalaze su:
Nedovoljan broj medijatorki
Veliki broj porodica koje treba posetiti, pomoći i pružiti podršku
Podatke koje prikupe medijatorke koriste:
Ministarstvo zdravlja,
Ministarstvo prosvete,
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,
Ministarstvo rada i socijalne politike,
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Baza podataka za republički zavod za statistiku
UNICEF podržava Ministarstvo zdravlja u programima namenjenim unapređenju položaja dece iz osetljivih grupa. Pored toga, UNICEF sarađuje i sa korporativnim sektorom, pa tako i sa kompanijom Telenor i to na globalnom nivou.
Projektu Povezivanje UNICEF će doprineti dodatnim obukama za medijtorke gde će steći veštine i dodatna znanja u vođenju evidencija kada su u pitanju romska deca.
foto 1Kompanija Telenor razvija slične projekte i u drugim zemljama. Na globalnom nivou razvijen je koncept koji ima za cilj da se prilagođavanjem kapaciteta i tehnologija Telenora prepozna i sistemski rešavaju problemi važni i karakteristični za nrko područje.
Tako i u ovom slučaju, Telenor prilagođava svoje kapacitete potrebama projekta. Kako bi unapredio rad medijatorki, kompanija Telenor obezbeđuje:poseban tarifni paket za medijatorke, pomoću kojeg će besplatno međusobno razgovarati i obaveštavati romske porodice, mobilne telefone, prenosne računare sa softverom, koji im pomaže da komuniciraju sa ustanovama sa kojima treba da budu u kontaktu i tehničku podršku, kako bi u svakom trenutku mogle nesmetano da rade
U saradnji sa Ministarstvom i UNICEFom, obuke koje će medijatorkama olakšati prilagođavanje na nove tehnologije i načine rada.
Oprema će zdravstvenim medijatorkama biti uručena tokom treninga, koji će biti organizovan u utorak 13. aprila 2010. godine u 14 ćasova, u prostorijama kompanije Telenor.
Povezana vest:  DOČEK NOVE 2014, Karneval u ŠIROM ZATVORENIH OČIJU 2014