Vlada Srbije donela je na poslednjioj sednici Odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacionalne strategije razvoja sporta za period od 2020. do 2030. godine i Akcionog plana za njeno sprovodenje.

Zadatak Radne grupe je da izradi Nacrt nacionalne strategije razvoja sporta za period od 2020. do 2030. godine i Nacrt akcionog plana za njeno sprovodenje, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke i dostavi je Ministarstvu omladine i sporta.

Povezana vest:  AMERIČKI FUDBAL, SAFS, III kolo Nacionalne lige Srbije - NLS 2010.

Za predsednika radne grupe imenovan je Predrag Peruničić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, a činiće je još 31 član.

Predviđeno je da Radna grupa dostavlja nadležnom odboru izveštaj o radu najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku Radnoj grupi pruža Ministarstvo omladine i sporta, a ona može angažovati pravna i fizicka lica za oblast na koju se odnosi zadatak Radne grupe.

Povezana vest:  Sportski savez Srbije nastavlja sa humanitarnim radom, kreće pet šlepera vode za ugrožene

Predsednik i članovi Radne grupe ne primaju posebnu naknadu za rad u Radnoj grupi.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku”, odnosno 9. avgusta.