konferencija_verica_kalanovic_i_dragan_atanasov

Konferencija ministara nadeležnih za sport Evrope
 
Konferencija Ministara nadležnih za sport Evrope  počela je u Beogradu u hotelu „Holidej in“ i „Belekspo centru“ pod sloganom „Dve strane medalje“. Organizator je  Ministarstvo omladine i sporta Srbije i Savet Evrope, a cilj je donošenje Evropske konvencije protiv nameštanja mečeve i nelegalnog klađenja.
– Učestvuju predstavnici 47 zemalja Evrope,  ministri sporta i omladine,  direktori za sport,  sportski direktori i savetnici sportskih direktora u vladama, državni sekretari za sport i ambasadori evropskih zemalja u Srbiji – istakla je Verica Kalanović potpredsednik Vlade Srbije .- Za našu zemlju organizacija skupa na ovako visokom nivou je izuzetno priznanje.
Zamenik ministra omladine i sporta Srbije Dragan Atanasov je istakao:
– Ovakve ministarske konferencije su veoma važne jer se na njima usvajaju rezolucije koje su, kasnije,  obavezujuće za sve zemlje Evrope. Time se usaglašavaju stavovi svih zemalja u veoma važnim oblastima i na taj način se donese i bitni zakoni  Evropske unije.
Inicijator za donošenje Preporuke za borbu protiv nameštanja rezultata na sportskim priredbama i izmena Evropske konvencije i sprečavanju nasilja na sportskim preredbama bilo je Ministarstvo omladine i sporta Srbije u decembru prošle godine. Tom prilikom Snežana Samardžić Marković, tada ministar omladine i sporta Srbije, sastala se sa generalnim sekratarom Saveta Evrope Tjorbjornom Jaglandom i predsednikom UEFA Mišelom Platinijem.
– Nadam se da ćemo na ovom skupu postići saglasnost i da ćemo usvojiti Konvenciju  za borbu prtv nameštanja rezultata za koju sam predložila ime „Beogradski proces“ – rekla je Snežana Samardžić Marković.-  Ovakvi propisi  pomažu i malim zemljama da svoje zakone usklade sa evropskim normama i da na taj način efikasnije deluju u borbi protiv svega što je nelegalno u sportu. Posebno  je važno naglasiti da treba jasno razlikovati dva pojma navijač i huligan. Navijači su dobrodošli na priredbama, oni su važan deo sporta, a huliganima nema mesta na stadionama i u dvoranama.
Predrag Manojlović, predsedavajući Konsultativnog komiteta „Proširenog delimičnog sporazuma o sportu“ (EPAS) je  rekao da ova konferencija ima zadatak da ponudi rešenja za tri veoma važna pitanja:
– Prvo je kako napraviti zakonsku regulativu kojom bi se efikasno delovalo protiv nameštanja rezultata u sportu, drugo je kako  rešiti odnse između Saveta Evrope i Evropske unije kao ne bi došlo do preklapanja nadležnosti  već da zajednički doprinose razvoju sporta i  treće je kako uspostaviti punu saradnju i razmenu informacija  između organizatora igara na sreću i vlada evropskih zemalja da bi se brzo reagovalo u slučaju da se pojavi sumnja u nameštanje rezultata.
Manojlović je posebno naglasio važnost saradanje, što je bitan preduslov  efikasnog delovanja policijskih i sudskih institucija u borbi protiv  svih pojava koje nisu u skladu sa etičkim principima i kodeksima u sportu.
„Ovi problemi su pre svega problemi sporta, a tek potom policije i pravosuđa. Sport nije samo takmičenje, već i niz vrednosti – postizanje rezultata  napornim treningom, timskim radom  i to sve na principima fer pleja.  Kada se do vrhunskih rezultata, međutim, dođe prečicom,  ili nameštanjem rezultata,  sport je u velikoj opasnosti, samim tim i društvo.  Ko bi gledao nameštene utakmice? Zbog toga ministri sporta i svi drugi nadležni ne smeju da zatvaraju oči  pred ovakvim situacijama, koje stvaraju lošu sliku o sportu. Postoji već Konvecija o borbi protiv nasilja u sportu,  kao i Konvencija o borbi protivi dopinogovanja u sportu  i Savet Evrope ima poverenje u predstavnike sportskih organzacija da sa time izbore. Sa druge strane, poštujući autonomiju sporta, kada su u pitanju ovako ozbiljne pojave, neophodna je velika saradnja sa institucijama, vladama i sportskim pokretom“ – istaknuto je u  uvodu na 12. Konferenciji ministara zaduženih za sport Saveta Evrope.- „Kako se pojava korupcije u sportu kosi sa jednim od osnovnih načela Saveta Evrope a to je vladavina prava, smatramo de je najbolji način za borbu protiv ovakvih pojava saradnja unutar Saveta Evrope i stvaranje institucionalnog okvira u organizaciji koja okuplja  sve zemlje Evrope…Savet Evrope ima  iskustava u uspustavljanju standarda kao i u politici u oblasti sporta. Sada je vreme da se govorimo o ovim temama, kada još ima prostora da se uredi nešto konkretno, za pet godina možda će biti kasno da se reaguje“.
Učesnike i goste pozdravili su  na otvaranju Verica Kalanović potpredsednik Vlade Srbije, Mod de Boer Bukikio zemenik generalnog direktora Saveta Evrope, Arif Mamadov  predsedavjaući Komiteta minstara grupe zaduženih za prosvetu, kulturu, sport i životnu srednu Saveta Evrope, An Braser predsedavajuća  Potkomiteta za omladinu i sport Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Keit Vitmor predsednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i Predrag Manojlović, predsedavajući Konsultativnog komiteta „Proširenog delimičnog sporazuma o sportu“ (EPAS)

 

Povezana vest:  Jusein Bolt i Serena Vilijams najbolji u izboru Ekipa