Trećina korisnika spremna je da postavi njihove mobilne telefone ispred prijatelja. Sa druge strane, čak 93 odsto njih će bez razmišljanja dati PIN kod svog mobilnog telefona, kada od njih to zatražite, dovodeći u rizik sigurnost njihovog „digitalnog najboljeg prijatelja“.

Eksperiment u okviru kojeg je od učesnika traženo da prema redosledu važnosti rangiraju određene ljude i predmete u njihovim životima, otkrio je da je 37 odsto ispitanika ocenilo mobilni telefon kao više ili podjednako važan aspekt života u odnosu na njihove bliske  prijatelje. Rezultat ovog eksperimenta, koji su u ime kompanije Kaspersky Lab sproveli istraživači sa univerziteta  Würzburg i Nottingham Trent, ukazuje na to da mobilni telefoni imaju sve predispozicije da postanu važniji čak i od prijatelja

U okviru eksperimenta, od učesnika je traženo da na dijagramu šahovske table postave slike koje predstavljaju određene ljude i predmete u njihovim životima, u odnosu na njih same. Dok su porodica, prijatelji i kućni ljubimci bili pozicionirani bliže ispitanicima u odnosu na mobilne telefone, mnogi drugi značajni ljudi u životima ispitanika, uključujući i ljude sa kojima svakog dana rade ili studiraju, bili su u senci njihovih digitalnih prijatelja.

Povezana vest:  Srbija na 51. mestu po brzini interneta među 167 zemalja

Skoro trećina ispitanika (29 odsto) izjavila je da su im mobilni telefoni podjednako ili više važni od njihovih roditelja, dok je jednom od pet ispitanika digitalni uređaj bio važniji od partnera. Čak 17 odsto ispitanika uvrstilo je mobilne telefone u kategoriju od najvećeg značaja, iako je samo 1 odsto njih izjavilo da je mobilni telefon važniji od bilo čega u njihovom životu.

Uprkos vrednosti koju korisnici pripusuju uređajima kao izvoru zabave, informacija i skladištenja podataka, učesnici u ovom eksperimentu bez mnogo razmišljanja otkrivali su infomracije o PIN kodu telefona, kada je od njih to zatraženo, dajući nepoznatim osobama pristup ličnim i osetljivim informacijama. Tokom eksperimenta, čak 93 odsto učesnika otkrilo je PIN kod njihovog najboljeg digitalnog prijatelja, na zahtev istraživača.

Astrid Karolus (Astrid Carolus), psiholog sa univerziteta Würzburg, vodila je ovu studiju. Ona je prokomentarisala: „Telefoni su sastavni deo našeg zivota, i ova studija predstavlja psihološki dokaz ove tvrdnje. Prijateljski odnos sa mobilnim telefonima znači da imamo neverovatan stepen poverenja u nepokretne objekte, toliko veliki da ih smatramo bližim i važnijim delom našeg života u odnosu na mnoge osobe. Imajući ovo u vidu, bili smo iznenađeni kada smo ustanovili koliko je bilo lako da saznamo PIN kodove mobilnih telefona ispitanika. Pred ispitanicima je bio zadatak da određeni vremenski period sede u čekaonici, nakon čega bismo ih mi pitali za informacije o njihovoj telesnoj visini i PIN kodu telefona. Bez puno dvoumljenja, većina ljudi nam je odmah dala te informacije. To je zabrinjavajuće, zato što ukazuje na to da smo spremni da digitalne prijatelje, kao i podatke koji se na njima nalaze, izložimo riziku”.

Povezana vest:  Ericsson predstavio program 5G za Evropu

Izjednačavanje digitalnih uređaja sa ljudskim kvalitetima ne predstavlja ništa novo. Eksperimenti  iz 1990. godine pokazali su da ljudi pripisuju ljudske osobine računarima tokom interakcije sa njima. Dejvid Em (David Emm), viši bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky Lab, prokomentarisao je o bezbednosnim posledicama koje se dovode u vezu sa postojanjem emotivne povezanosti sa uređajem: „Nadovezjući se na prošlogodišnja istraživanja u vezi sa digitalnom amnezijom, fenomena koji sugeriše da često zaboravljamo informacije koje možemo pronaći na našim uređajima, ovaj poslednji eksperiment dodatno potvrđuje postojanje snažne emotivne veze koju imamo sa našim telefonima. Još jedna zanimljiva informacija jeste da su ljudi ocenili mobilne telefone kao daleko važnije od laptopova i drugih uređaja koji sadrže iste količine informacija, naglašavajući simboličnu ulogu koju naši telefoni, kao digitalni prijatelji, imaju, a to je uloga uređaja koji je uvek uz nas. Imajući u vidu ovu emotivnu vezu sa mobilnim telefonima, to znači da će proces donošenja odluka kada je u pitanju zaštita podataka biti više ograničen. Već je poznato da mnogi ljudi zaboravljaju da obezbede svoje mobilne telefone, budući da na njih gledaju kao na deo sebe, a to ih može učititi ranjivim na sajber napade”.

Povezana vest:  Seksualno zlostavljanje, pornografija i internet nasilje: Rešenje Kaspersky Safe Kids efikasnije od konkurentskih rešenja u zaštiti dece od onlajn opasnosti, otkriva AV-TEST

Pripisivanje većeg značaja našim telefonima nego prijateljima i poznanicima iz stvarnog života ukazuje na to koliko je važno da korisnici obezbede informacija koje poveravaju mobilnim uređajima. Kompanija Kaspersky Lab u poslednje dve godine istraživala je društvene posledice digitalizacije i kako ona čini ljude potencijano ranjivim na sajber kriminal. Rezultati ovog istraživanja dostupni su na veb stranici http://www.kaspersky.com/amnesia.