promocija i proslava Red Vitezova Templara Srbije 3

Red Vitezova Templara Srbije pomovisao časopis i proslavio 15 godina postojanja u Srbiji

Red Vitezova Templara Srbije sinoć je u Beogradu održao promociju četvrtog broja časopisa „Viteška kultura“ i proslavio 15 godina postojanja Templarskog Reda u Srbiji.
Pored članova Reda, proslavi su u Hramu Reda Vitezova Templara Srbije prisustvovale i druge značajne ličnosti iz javnog života Srbije.
„Sa zadovoljstvom mogu da predstavim novi broj časopisa ‘Viteška kultura’, koji je najsadržajniji do sad, i po kvantitetu i po kvalitetu tekstova. Mi se, kao i u svakom broju, bavimo i sinhronijskim i dijahronijskim problemom viteštva, tako da se naši tekstovi kreću od ranog srednjeg veka, preko renesanse, do aktuelnih tema. Zanimljiv je recimo tekst kolege Dragana Petrovića koji se bavi geopolitičkom situacijom u srednjem veku, koja se na žalost ponavlja i danas, pet vekova kasnije, a to je prodor islama, koji je promenio tadašnju kartu Evrope, što na Pirinejskom poluostrvu, što na Balkanu. S tim tekstom negde otprilike počinje časopis, a završava se jednom sjajnom analizom uloge radikalnog islama u sukobu sa hrišćanstvom. Između se nalazi dosta zanimljivih tekstova, tematski od istorije filma, književnosti, kulture… u pokušaju da se fenomen viteštva obradi na jedan aktuelan način, kao što su tekstovi koji se bave fenomenom arturijane ili analizom holivudske produkcije sa aspekta anti-heroja i nedostatka viteške kulture“, rekao je prof. dr. Ljubiša Despotović, glavni urednik časopisa „Viteška kultura“, i dodao: „Izdavačka delatnost našeg Reda podrazumeva tri segmenta. Prvi segment je štampanje knjiga, u tom segmentu smo štampali knjigu našeg uvaženog člana Lea Tisa. Drugi segment je štampanje časopisa „Viteška kultura“, koji izlazi jednom godišnje. Ove godine smo otvorili novi oblik žanrovskog pristupa publici, a to je templarska revija koja nosi naziv ‘Templar’, koja je urađena kao jedna vrsta foto-magazina u kojem se daje izveštaj o našoj delatnosti, ne samo u Srbiji, nego pre svega na internacionalnom planu. Tako da su u okviru ovog broja štampane deklaracije kojima smo učinili napor da na internacionalnom planu damo doprinos zaštiti naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Sa druge strane smo skrenuli pažnju na fenomen strašnog stradanja hrišćana u 21. veku, što se nije moglo očekivati s obzirom na činjenicu da su najveće hrišćanske zemlje i najznačajnije vojno-političke zemlje, ali se to dešava, ne samo na Bliskom Istoku, već i na severu Afrike, a kao što znamo i na području Kosova i Metohije“.

Povezana vest:  Nagrađivani roman o usamljenosti i opsesiji – „Žena u Ljubičastoj Suknji“ u prodaji od 24. novembra