Gluve i nagluve osobe često su isključene iz brojnih profesija. U glavnom gradu Austrije osmišljen je koncept kako bi se otvorila nova zanimanja. Tako se šest gluvih osoba školovalo za posao vaspitača u obdaništu. Ovi pedagozi-asistenti završili su trogodišnje školovanje i počinju da rade sa gluvom i nagluvom decom u gradskim vrtićima. Od novih pedagoga profitiraće ne samo gluva deca već i ona deca koja nemaju problema sa sluhom. „Svaka reč koju jedno dete u znakovnom govoru nauči je resurs koji može da se iskoristi“, kaže direktorka za elementarnu pedagogiju Grada Beča, Nikol Kaltajs. „Deca se uče novim mogućnostima izražavanja“.

Povezana vest:  Takmičenje VIP ličnosti – najbolji Ašok Murti i Darko Panović

Školovanje je omogućeno zahvaljujući inicijativi školskog instituta „Equalizent“ i podršci Ministarstva za socijalna pitanja kao i Službi za zapošljavanje. Tako je za vreme školovanja omogućeno finansiranje usluga prevodioca za znakovni jezik. Kako je predviđeno projekat bi trebalo da se proširi i na pedagoge specijalizovane za vannastavne aktivnosti.

Pošto se u Beču sve više škola gradi sa celodnevnim boravkom i u toj oblasti postoji potreba za ovom novom profesijom. U poslepodnevnim satima pedagozi za vannastavne aktivnosti provodili bi vreme sa gluvom i nagluvom decom.

Povezana vest:  Deveta samostalna revija frizura Alekse La Via inspirisana stilom Jovanke Broz

PHOTO: PID/Votava Martin