Peta po redu Nacionalna konferencija o podršci ranom razvoju i roditeljstvu, pod nazivom „Otvorimo širom vrata, ulaze Mama i Tata”, održana je danas u prisustvu velikog broja roditelja, staratelja, donosioca odluka, stručnjaka i praktičara  iz različitih oblasti ranog razvoja dece. Oni su diskutovali o najnovijim istraživanjima, praksama i javnim politikama iz ove oblasti sa ciljem da se proširi mreža usluga i unapredi sistem podrške deci i porodicama u Srbiji.

Konferenciju je organizovao UNICEF u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Austrijske razvojne agencije i LEGO Fondacije. Konferenciju su otvorili  dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,  prof. dr Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica predsednice Vlade Republike Srbije za Agendu za održivi razvoj 2030 UN, Karin Traunmiler, zamenica ambasadora Austrije u Srbiji, i Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

„Ulaganje u porodicu i rani razvoj je od velike važnosti za državu i društvo, zbog čega smatram da je saradnja UNICEF-a i Ministarstva zdravlja esencijalna, jer zajedničkim snagama ulažemo u budućnost naše dece. Vlada Republike Srbije kontinuirano radi na unapređenju i pomoći porodicama, realizujući brojne projekte koji imaju za cilj upravo podršku porodici i ranom razvoju, a s tim u vezi bih iskoristio priliku da najavim pokretanje Centra za rani razvoj i inkluziju, najveći i najmoderniji u regionu“, istakao je dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije.

Povezana vest:  Najviše predloga za ime “Most na Adi”

Na  konferenciji su predstavljeni prednosti podsticajnog roditeljstva, preventivne brige o mentalnom zdravlju roditelja  i ranih intervencija sa modalitetima podrške roditeljima kroz suportativne grupe kada postoje dodatni izazovi u razvoju kod deteta.

„Potrebno je da svi zajedno budemo podrška roditeljstvu, ipak ona je posebno delikatna u vezi sa mentalnim zdravljem roditelja, pogotovo majki i očeva u postpartalnom periodu, ali i roditelja prevremeno rođene dece, dece sa hroničnim bolestima i smetnjama u razvoju. Ovo su sve značajni preduslovi za pomoć roditeljima da prihvate sopstveno dete i da na poseban način brinu o njemu, eliminišući koliko god da je moguće stres i sekundarne izjave“, rekla je ovom prilikom prof. dr Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica predsednice Vlade Republike Srbije za Agendu za održivi razvoj 2030 UN.

Konferencija je bila prilika da se prikažu pozitivni rezultati rodteljskih programa, kao i da se otvore pitanja i dalje mogućnosti za širenje i održivosti kvalitetnih programa za roditelje kroz kontinuirano  ulaganje u  sistem podrške usmerenog na porodice.

Povezana vest:  Za vikend zvanično počinje letnja sezona na Kopaoniku

„Ponosni smo na pozitivne rezultate koji su do sada postignuti. Sada je vreme da proširimo mrežu kvalitetnih usluga da bi si dosegle do svakog deteta i svakog roditelja u Srbiji. Ova jubilarna konferencija je dobra prilika da se otvori dijalog o potrebi novog nacionalnog i lokalnog zakonodavstva, finansijskih ulaganja i dodatnih kapaciteta da bi se unapredili sistemi i proširio obim delotvornih roditelskih usluga u Srbiji, a sve bazirano na znaju, praksama i inovacijama iz zemlje i sveta“, istakla je Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Vlada Republike Srbije daje podršku ranom razvoju i roditeljstvu daje  putem usklađivanja zakona i obezbeđivanja finansijskih sredstava za njihovu primenu.

„Današnja konferencije o ranim intervencijama je poziv na zajedničku akciju svih sektora i društva u celini, da podržimio ovu svojevrsnu meru pronatalitetne politike koja doseže značajan broj porodica u Srbiji koje se suočavaju sa razvojnim rizicima svoje dece“, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju,  Milka Milovanović Minić.

Rad na podršci deci i porodicama u ranom detinjstvu finansijski podržava i Austrijska agencija za razvoj.  Zamenica ambasadora Austrije u Srbiji, Karin Traunmiler, kaže da je tema projekta posebno relevantna u vreme pandemije COVID-19.

Povezana vest:  Još samo pet dana do izbora prve Miss Lencia u Srbiji, više od 50 prijava za prestižnu titulu Zlatarne Celje

“Pandemija i sve posledice koje iz nje proističu su bile, i još uvek jesu, test za sve nas. Pandemija je stavila u pitanje ekonomski razvoj. Uzrokovala je ogroman pritisak na kapacitete institucija, kao i visok stepen nesigurnosti na društvenom, politčkom i porodičnom novou.  Posebo teško se odrazila na najugroženije članove društva, posebno decu koja su ostala uskraćena za školovanje i, što je još teže, normalne aktivnosti detinjstva. Ovaj projekti, koji UNICEF sprovodi uz finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj,  u fokus stavlja socijalnu inkluziju, pravičnu raspodelu mogućnosti za najugroženiju i najmarginalizovaniju decu, decu iz etničkih manjina i decu sa razvojnim poteškoćama“, poručila je gospođa Traunmiler.

Na konferenciji su pored nacionalnih učestvovali i inostrani stručnjaci: prof. dr  Franses Abud, Odsek za psihologiju, Univerzitet Megil, Monteral, Kanada; prof. dr Temzen Ročet, Centar za izvrsnost u oblasti ljudskog razvoja, Univerzitet Vitvatersrand (Witwatersrand), Johanezburg, Južnoafrička Republika; dr Jasna Murgel, pravnica, zastupnica prava dece sa invaliditetom, inicijatorka Zakona o ranim intervencijama u Sloveniji.