Kreativno razmišljanje i rešavanje problema su ključne veštine za uspeh u savremenom svetu. Kada od malih nogu razvijamo sposobnost da kritički mislimo, odnosno da mislimo “izvan okvira”, uvek usmereni na smišljanje novih ideja, možemo imati prednost u karijeri. Ove veštine su posebno korisne i važne u obrazovanju.

Ukoliko želimo da naše dete postane nezavisno, sposobno da kritički i misli i donosi pametno promišljene odluke, potrebno je da ga podstičemo da kreativno razmišlja. Jedan od načina da se to postigne jeste kroz crtanje i slikanje.

Crtanje je moćno sredstvo koje se može koristiti za razvijanje kreativnog mišljenja, i to tako što mogućava detetu da vizuelno izrazi svoje misli. Samo kreiranje crteža zahteva od dečjeg uma maštovitost i pronalaženje novih ideja. Istraživali smo kako dete kroz igru i crtanje uči da generiše nove ideje i razvija što više pristupa rešavanja problema, kao i u kojim mu sve kontekstima u životu to može poslužiti. Pročitajte.

Kako crtanje podstiče kreativno razmišljanje

Proces vizuelizacije i kreiranja crteža zahteva od mozga da kreativno razmišlja i dolazi do novih ideja. Prema tome, kada sedne da crta, dete pokreće jedan veliki proces u okviru ovog zadatka, jer traži način da realistično predstavi objekte, ljude, scene. Ujedno, treba da izabere i koristi različite tehnike i stilove kako bi prenelo svoju poruku ili osećanja.

Možda se upravo u toj slobodi eksperimentisanja i samoj igri različitim idejama i tehnikama u crtanju kriju pokretači radoznalosti i otvorenog uma. Kada isprobava različite pristupe, boje i metode, mališan zapravo otkriva nove načine izražavanja i razvija sopstveni umetnički stil.

Povezana vest:  The Mermaid’s glow: Letnja kolekcija KIKO Milano inspirisana filmom “Mala sirena”

Važno je napomenuti da crtanje pomaže da se skoncentrišemo i usmerimo pažnju na sadašnji trenutak. Ukoliko primećujete kod svog deteta da se sa poteškoćom fokusira i da ga razna ometanja utiču na njegovo učenje, dajte mu papir i boje. Crtanje može da razbistri um i tako omogući da se neke nove ideje rode u tim malim pametnim glavama.

U svakom slučaju, crtanje može biti dragoceno sredstvo za negovanje kreativnosti. Bez obzira na uzrast deteta i njegove sklonosti ka crtanju (pa i talenat!), slikanje i kreiranje crteža i skica sasvim izvesno pomaže da se stimuliše mašta i drugačiji načini razmišljanja.

Korišćenje crteža kao alata za rešavanje problema

Kreiranje crteža je zapravo koristan alat za rešavanje problema, i to na način što pomaže detetu da razjasni svoje misli i da razume zadatak koji je pred njim. Da bi nešto nacrtao, mališan neizostavno treba da kritički razmišlja kako bi predstavio svoje misli vizuelno.

Kada podstičemo dete da svoje ideje skicira, veća je verovatnoća da će doći do kreativnih rešenja koja inače ne bi razmatralo. U školskom dobu ovo može naročito biti korisno, u okviru školskih projekata koji se rade u grupi ili kada nekom zadatku i izazovu treba pristupiti iz više uglova. Pored vizuelizacije i kritičkog razmišljanja, crtanje pomaže da se razvije veština otvorene i asertivne komunikacije, što je od suštinskog značaja za uspeh u današnjem svetu.

Crtanje kao strategija za bolji školski uspeh

Postoji mnogo prednosti crtanja koje dete može iskoristiti u učionici i tako poboljšati svoj akademski uspeh. Primera radi, crteži su korisni za predstavljanje i objašnjenje matematičkih zadataka i jednačina. Svaki koncept može postati jasniji ako dete nacrta grafikon, geometrijski oblik ili ilustruje korake u nekom matematičkom problemu.

Povezana vest:  Ponovo odložen spektakl Egipat u Beogradu

Za velike školske projekte koji uključuju timski rad i saradnju crtanje je odlična metoda, jer podstiče kreativna rešenja i motiviše grupu. Kada učenici skiciraju svoje ideje i sarađuju na zajedničkom crtežu, zajedno mogu doći do novih pristupa i rešenja. Ovo može biti posebno korisno za međudisciplinarne projekte gde postoji više perspektiva i pristupa (korelacija u nastavi je dobar primer – kada deca povezuju znanja iz istorije, geografije i srpskog jezika ili gradivo iz bilo kojih drugih predmeta).

Sve u svemu, crtanje može biti zabavan i efikasan način da se pomogne učenicima da razviju važne veštine kao što su kritičko mišljenje, vizuelizacija i saradnja.

Kako podstaći dete da crta?

Dok stvaraju umetnost, deca koriste svoju maštu, radoznalost i veštine razmišljanja da razmotre mogućnosti, istražuju ideje, materijale, prostore i tehnologije i rizikuju da izraze svoje misli, ideje i osećanja. Prema tome, svaka inicijativa od strane roditelja da se više vremena posveti slikanju je višestruko korisna.

Obezbedite detetu materijale, tako da može u svakoj prilici da crta – bilo da je to neki zadatak za školu ili deo slobodnog popodneva. Izdvojite vreme u toku dana koje će biti posvećeno bojenju, slikanju i kreiranju crteža. Možete dodatno uneti “začin zabave” time što ćete organizovati slikanje na otvorenom, u bašti ili odlazak na izlet u prirodi.

Povezana vest:  Prvi festival manifestacija, destinacija i degustacija

Pored crtanja u slobodno vreme, uvek dostupnih bojica i pribora, svakako treba razmisliti i o drugim podsticajima. Škola slikanja je višestruko korisna za decu, jer u jednom pozitivnom, kreativnom i inspirativnom okruženju mogu ovladati brojnim veštinama. Učenje tehnika crtanja i usmerenost na razvijanje mašte i istraživačkog duha svakako im mogu mnogo koristiti. Časovi crtanja pomoći će im da se bolje izraze, sa mnogo više samopouzdanja i sigurnosti. Ne treba zaboraviti, naravno, ni činjenicu da se konstantnim radom na crtežima razvijaju i fine motoričke veštine, što je naročito važno u ranom uzrastu.

Umesto zaključka

Crtanje može biti zabavna i ugodna aktivnost koja motiviše.  Kada uključe crtanje u svoju svakodnevicu i učenje, deca razvijaju važne veštine kao što su kritičko mišljenje, vizuelizacija i komunikacija koje će im dobro poslužiti u akademskom i ličnom životu. Podsticanje dece da koriste crtanje kao sredstvo za kreativno razmišljanje i rešavanje problema pomaže takođe da stvore dinamičnije i privlačnije okruženje za učenje. Pored roditelja i nastavnici u školama igraju značajnu ulogu ovde, jer se uključivanjem crtanja u nastavni plan i program u učionici, sasvim izvesno neguje osećaj kreativnosti i inovacije koji će koristiti učenicima i sada i u budućnosti. Zbog svih benefita vredi odmalena usmeravati dete na umetnost i koristiti crtanje kao zabavnu i korisnu igru koja mu pomaže da se izrazi i ostvari svoj potencijal.

Autor teksta: Srbijanka Stanković