Zaboravljena braća Radovanović

naslovnaPriča o Mihailu, Milanu i Aleksi Radovanoviću, cvetu srpske visoko obrazovane omladine Kneževine Srbije u vreme vladavine Karađorđorđevića i Obrenovića, potresna je, ali i duboko poučna.
Mada nisu imali tu sreću da požive, Radovanovići su za srpsku književnost značajniji od mnogih drugih imena koja se u njoj pominju, ne samo kao pioniri i propagatori prirodnih nauka i materijalističkog pogleda na svet, nego i književnim kvalitetima svog dela. 
Živeli su u XIX veku, veku bez kompjutera, interneta, e-maila, veku bez faksa, telefona, kopir aparata, pisaćih mašina, veku u kome su se stranice, redovi, slova knjige ručno slagali… Veku u kome su živeli Darvin (1809-1882) i Mendel (1822-1884) a da nisu znali jedan za drugog. U veku industralizacije (otkrivena je parna mašina) i urbanizacije, gradovi postaju centri moći. Živeli su u veku naglog duhovnog razvitka, u veku Šopena, Balzaka, Dostojevskog, Marksa, Ničea. Radovanovići su prevodili sa više jezika: engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog, češkog, bugarskog, … u vreme kad je nauka bila u povoju, posebno u Kneževini Srbiji a naša naučna terminologija bila u začetku, pa su za mnoge reči morali kovati nove izraze. U tome im je koristila bogata biblioteka koju su posedovali, jedna od najbogatijih u ondašnjem Beogradu (oko 900 knjiga). 
DVD izdanje, monografija sadrži kompletan izdavački opus braće Radovanović u skeniranom obliku i delo je autorke mr Marine Mučilice. Ova monnografija je pokušaj da se sve dostupno o njima i sve što su napisali i preveli nađe na jednom mestu. Da se sve tako zbirno iznese u javnost, za podsećanje i da se ne zaboravi. Posebno je značajno da pomenuti DVd izlazi iz štampe danas, 24. novembra, tačno 150 godina od prvog objavljivanja Darvinovog kapitalnog dela „Postanak vrste“ u Engleskoj. 
Portreti braće Radovanović nalaze se danas u Narodnom muzeju u Beogradu u Zbirci srpskog slikarstva XVIII i XIX veka a na beogradskoj opštini Vračar jedna ulica je dobila naziv po njima, Ulica braće Radovanović.
Izložba „Darvin i braća Radovanović“ čiji su autori mr Marina Mučalica i Dragica Stojić otvara se 27. novembra u 13 sati, u Opštini Vračar. Na izložbi će putem panoa biti predstavljen život, naslovne strane izdavačkog opusa braće Radovanović, njihovo večno konačište… 

Povezana vest:  Nektar postao vlasnik Fruktala