fris kolumbija
FILA objavila nove težinske kategorije i nova pravila, na spisku 6 i 8 kategorija
 
Svetska rvačka federacija  (FILA) je na svojim stranicama objavila odluku o novim težinskim kategorijama za seniore i pravila za sledeći Olimpijski ciklus koja stupaju na snagu s 1. januara sledeće godine. Nove težinske kategorije je trebalo uskladiti sa zahtevima i odlukama da se izjednači broj težinskih kategorija za Olimpijske igre po principu 6-6-6 (po 6 težinskih kategorija za svaki stil rvanja, grčko rimski i slobodni za muškarce i žene), tačnije da se dodaju dve težinske kategorije za žene a da se izbaci po jedna težinska kategorija za muškarce u grčko rimskom i slobodnom stilu a kako je rekao Nenad Lalović, predsednik FILA.
Tehnička Komisija FILA radila je zajedno sa ostalim Komisijama FILA (Medicinskom, Sudijskom, Naučnom i Sportskom komisijom) kako bi izradila osnovu i temelje za promene u rvanju koje su nastupile.
Tom prilikom Nenad Lalović, je rekao:
-Verujemo da smo udarili dobre temelje za Olimpijske Igre i za FILA Prvesntva s ovim novim težinskim kategorijama, promenama pravila i formata takmičenja. Zahvaljujemo se članovim Tehničke Komisije kao i članovima ostalih Komisija. Iskoristili smo znanje, savete,  sugestije i ideje svih njih kako bo došli do ovih promena. Mi želimo da napravimo sve promene neophodne kako bi napravili naš sport boljim. Već smo rekli, ako trebamo da se promenimo, promenićemo se. Naš cilj je  biti najbolji u svemu što radimo.
Najvažnije izmene odnose se na sledeće:
Nove olimpijske kategorije su:
FS (slobodni stil): do 57 kg, – 65 kg, – 74 kg, – 86 kg, – 97 kg, – 125 kg
GR (grčko-rimski stil): do 59 kg, – 66 kg, – 75 kg, – 85 kg, – 98 kg, – 130 kg
FW (rvanje za žene):  48 kg, – 53 kg, – 58 kg, – 63 kg, – 69 kg, – 75 kg
Težinske kategorije za kadete i juniore ostaju nepromenjene do daljnjega.
Po dve (ne)olimpijske težinske kategorije dodate su za sva službena FILA takmičenja; međunarodne turnire, kontinentalna i svetska prvenstva, svetski kup i golden grand prix turnire:
FS: do 57 kg, – 61 kg, – 65 kg, – 70 kg, – 74 kg, – 86 kg, – 97 kg, – 125 kg
GR: do 59 kg, – 66 kg, – 71 kg, – 75 kg, – 80 kg, – 85 kg, – 98 kg, – 130 kg
FW: do 48 kg, – 53 kg, – 55 kg, – 58 kg, – 60 kg, – 63 kg, – 69 kg, – 75 kg
 
Format takmičenja
Takmičenje u svakoj težinskoj kategoriji i dalje će trajati jedan (1) dan, ali s početkom u 10,00 ujutro (za prvu sesiju) i s početkom u 16,00 (za drugu sesiju).
Rvači moraju imati minimalno 30 minuta pauze između borbi.
Pravila rvanja
Sledeće izmene pravila su privremeno usvojene, a koje stupaju na snagu s 01.01.2014. uz napomenu da će FILA biro imati pravo na dodatne izmene ukoliko se ove sada ne pokažu zadovoljavajućima:
Prekid borbe tehničkom nadmoćnošću:
10 bodova razlike za FS (rvanje slobodnim stilom)
8 bodova razlike za GR
Bacanja:
FS (rvanje slobodnim stilom):
4 boda za sve akcije bacanja iz stojećeg stava gde protivnik dolazi direktno u opasan položaj
GR(rvanje grčko-rimskim stilom):
4 boda za sve akcije bacanja iz stojećeg stava gde protivnik dolazi direktno u opasan položaj
5 bodova za sve akcije bacanja visoke amplitude iz stojećeg stava gde protivnik dolazi direktno u opasan položaj
Kraj borbe:
ukida se završetak borbe tehničkom nadmoćnošću za dve akcije bacanja po 3 boda ili jedna akcija za 5 bodova. Jedini kriterijum za prekid borbe pre isteka vremena je ili tuš ili razlika 8  bodova (GR), odnosno 10 bodova (FS, FW).
Parter:
Ukida se dodatni bod za 5 sekundi zadržavanja u opasnom položaju.  
Svaka opomena za nepravilan start biti će praćena 1 bodom za protivnika (a ne 2 boda kao do sada).
 Pasivnost u GR: 
prva  verbalna opomena – borba se ne zaustavlja. Sudija izriče prvu verbalnu opomenu bez zaustavljanja borbe. Ako borba završi 0:0, rvač koji je zadnji upozoren gubi.
Dovođenja u parter poziciju (iz stojećeg stava):
svaki put kad rvač iz stojećeg stava ili iz neutralne pozicije u parteru dođe protivniku na leđa i kontrolše ga (bez dovođenja u opasan položaj), za tu akciju dodeliće se 2 boda.To može biti ili napadačka akcija ili obrambena akcija (iz kontre).
„Challenge“ procedura:
u slučaju da jedan od rvača zatraži „challenge“, žiri za žalbe posle pregleda snimka sporne situacije donosi konačnu odluku samostalno i bez uticaja i konsultacije sa sudijskim telom.
ako žiri za žalbe promeni odluku sudijskog tela, članovi tog sudijskog tela će biti upozoreni. Drugo upozorenje rezultiraće suspenzijom do kraja takmičenja i sudije će biti sankcionisani. Odluka žirija je konačna i na nju nema pravo žalbe.
„Challenge“ se ne može tražiti za slučajeve davanja opomena zbog pasivnosti.
Povezana vest:  PRVA RVAČKA LIGA, Boško Kecman: Očekuju nas dva teška meča