nisville neboSavet Nišvilla konstatovao gubitak

Savet Nišville jazz festival koji čine osam predstavnika Skupštine grada i jedan predstavnik Nišvila, usvojio je programski i finansijski izveštaj festivala i konstatovao da je ovo do sada najbolje izdanje festivala u svim segmentima, te da je Nišville predstavio na najbolji način svoj Grad, ali i doprineo značajnom rastu prihoda Grada, jer je u avgustu došlo do povećanja broja prenoćišta za 44 posto u odnosu na avgust 2013.
Festival je, uprkos svim uštedama, t ipak zabeležio gubitak u iznosu od 4 miliona dinara, što je s jedne strane bilo neizbežno kako bi se u godini jubileja održao postojeći kvalitet, a s druge strane jer je u finansijskom planu bilo predviđeno učešće Ministarstva kulture, koje je do 2012. pomagalo festival sa po četiri miliona godišnje, a u 2013. i 2014. godini, Nišvilu nije dalo – ni dinar!
-Iako po ugovoru sa Gradom Nišom, Grad nije obavezan da pokriva gubitke organizatora, Nišville je uputio Gradu Nišu molbu za pomoć iz rebalansa budžeta na iznos od 3 miliona – odnosno, makar onoliko koliko je prethodni ministar kulture Bratislav Petković odobrio Gradu Nišu za sufinansiranje Nišvila 2013. Na žalost, ta sredstva nikada nisu stiglu na račun Grada Niša, jer je aktuelni ministar Ivan Tasovac poništio tu odluku – a kako Grad nije zainteresovan da utuži Ministarstvo kulture, shodno preporuci zaštitnika građana Saše Jankovića, očekujemo da Grad pomogne Nišvilu kroz rebalans, a da ta sredstva kasnije nadomesti kroz dogovor sa Ministarstvom kulture – kaže direktor festivala Ivan Blagojević i napominje da prenošenje dugova iz godine u godinu stvara nezadovoljstvo kod tehničke ekipe koja praktično kreditira opstanak festivala. A to može dovesti do otkazivanja saradnje ili ucena – kakve su se već dogodile ove godine.

Povezana vest:  POZITIVNE VIBRACIJE SA EXIT REGGAE BINE