ŠAH

NA IZBORNOJ SKUPŠTINI ŠSS PODRŽAN KANDIDAT BEOGRADA

Srbija uz Milijanovića

 

Ogromnom većinom glasova, Aleksandar Milijanović, pobedio je doskorašnjeg predsednika Milutina Karaklajića * Predstoji nam ozbiljan posao – kaže novi predsednik ŠSS * Rotacija u statutu

 

milijanovic112Šahovska Srbija je glasala. U naredne četiri godine, mandat prvog čoveka ŠSS poveren je Aleksandru Milijanoviću (42), diplomiranom inženjeru saobraćaja iz Beograda, ru-kovodiocu sektora za poslove saobraćaja u Vladi Republike Srbije. U iznenađujuće mirnom tonu Skupštine, delegati su se prvo tajnim glasanjem između Milijanovića i dosadašnjeg predsednika ŠSS Milutina Karaklajića (70), opredelili za kandidata Beograda sa 24 glasa naspram 14 (uz šest nevažećih).

Pre početka Skupštine, došlo je do problema u verifikaciji delegata KiM, ali je posle kompromisa dve strane, dogovoreno da glasovi ovih delegata budu jedinstveni.

Takođe, pisma Skupštini ŠSS, poslali su i predstavnici ŠS Novog Sada i Subotice, koji su odbili da učestvuju u radu, jer po njima, izbor delegata na Skupštini ŠS Vojvodine, nije održan na legalan način.

I pored svega, „veliki umovi“ šahovske igre, dozvali su se pameti i na jedan prilično miran način izabrali novo rukovodstvo ŠS Srbije, pred kojim je veliki posao u narednom periodu.

– Mislim da je ovo plod dobrog rada u ŠS Beograda – jasan je Milijanović. – Treba nastaviti ovim tempom, pa čak i pojačati, a treba uključiti i sve šahovske radnike koji nešto znače. Takođe, postavićemo jasne ciljeve, a prvo i osnovno da se pokidani odnosi među udruženim savezima ponovo uspostave na jedan normalan i civilizovan način. Predstoji nam ozbiljan posao i uključićemo sve institucionalne organe, kao što su Mini-starstvo omladine i sporta, prosvete, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, ali i legende srpskog i svetskog šaha.

Povezana vest:  Sportska takmičenja u Belgiji suspendovana do 31. jula

Javašluka je do sada bilo puno… Većina delegata na ovoj Skupštini, smatra da sledi veliki rad na jačanju organizacije, boljoj saradnji među područnim Savezima, što će biti je-dan od preduslova za uspešniji rad u naednom periodu.

skupstina dec 2009– Šahovski svet je uvideo ko je bolji od ova dva kandidata, i dao je glas Milija-noviću da u narednom periodu pokuša da sredi stanje u ŠS Srbije, počev od kadrovskih problema, do boljih uslova za napredak šaha u celoj zemlji – kaže predsednik ŠS Beograda Ljubomir Riznić.

Najvažnija tema Skupštine, naravno, bio je izbor predsednika za naredni četvorogodišnji mandat, ali ni ostale odluke nisu bez značaja za dalji razvoj šaha u Srbiji. Neverovatno ali istinito, ponovo je uveden sistem rotacije! Na izričit zahtev ŠS Vojvodine, na čelu sa Miroslavom Kopanjom, ostali područni savezi su primorani da prihvate uslove da ne bi došlo do bojkota, tako da je „rotacija“ ubačena u statut.

Povezana vest:  KUGLANJE, Večiti derbi Partizanu, Kraljevo osvojilo prve bodove u Super ligi Srbije

Pojedini delegati Beograda javno su bili protiv ovog sistema, jer nikome dobro nije doneo u nekim prošlim vremenima, ali zarad „mira u kući“ morali su da prihvate. Po novom sistemu, narednogpredsednika daje ŠS Vojvodine, dok će potom predsednika birati iz redova ŠS Centralne Srbije. Pa u krug…

Po tom sistemu, mesto potpredsednika pripalo je Vojvodini, dok je predsednika Skupštine dao region Centralne Srbije. Malo smeha među delegatima Šahovskih saveza Voj-vodine i Beograda, izazvao je predlog, da Petra Katanića Vujića, na mestu prvog čoveka Skupštine, zameni dosadašnji predsednik ŠSS Milutin Karaklajić (70). Neko je prokomen-tarisao „Na mlađima svet ostaje“…

 

 

ŠK NIŠ BEZ PREDSTAVNIKA NA SKUPŠTINI ŠS SRBIJE

Nepravda prema Perunoviću

 

Velika nepravda na Skupštini ŠS Srbije, napravljena je prema delegatu šahovskog kluba Niš LJubivoju Perunoviću, koga su čelnici ŠS Centralne Srbije zaobišli, kao protivni-ka njihovog kandidata Milutina Karaklajića, i ostavili jedan od najboljih šahovskih klubo-va u Srbiji bez predstavnika.

– U prethodnih osam godina, kako je Karaklajić predsednik ŠS Centralne Srbi-je, mene nema ne samo ni u jednom forumu ŠSS, nego ni u jednoj komisiji, iako se zna da sam i u vremenu SFRJ, obavljao važne šahovske funkcije, kao što je i mesto pred-sednika takmičarske komisije Jugoslavije – revoltiran je Perunović.

Povezana vest:  AMERIČKI FUDBAL, SAFS, Ratnicima slomljena koplja

Takođe, čuveni šahovski radnik Niša, dobitnik nagrade za životno delo ovog grada, koji je i porodično vezan za šah, ne može da shvati kako je do njegovog, i izuzeća ŠK Niš, došlo.

Istina, prvoligaši po novom statutu nemaju direktno mesto na Skupštini ŠSS, ali su svi zastupljeni preko svog područnog Saveza. Upavo je Milutin Karaklajić na jednom od prethodinih Izvršnih odbora ŠSS predlagao da im se mandati vrate, a sam je, u svom dvori-štu, radio nešto drugo.

– Nemačka izreka kaže: Vlast je krčma iz koje nema izlaza. Dokle ide Karakla-jićeva samovolja, netrpeljivost prema meni, i mom klubu – pita se Perunović, koji je i je-dan od idejnih tvoraca Šahovskog saveza Centralne Srbije. – U prošlom mandatu bio sam protivkandidat Karaklajiću za mesto predsednika ŠSCS, ali tada sam miniran od strane njegovih istomišljenika. Od tada traje “tihi“ bojkot kada sam ja u pitanju. Na ovoj skupštini, imao sam overeno punomoćje ŠK Niš, kao zvaničan i legitimni delegat kluba, ali su me jednostavno zaobišli. Ovo je velika nepravda ne samo prema meni već i pre-ma ŠK Niš koji je istaknuti prvoligaš i jedan od najvećih centara šaha u Srbiji.